Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  LISTA KORISNIKA  
 
 

 

  • Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja
  • Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Kontrolna laboratorija Sarajevo
  • Agencija za vodno područje rijeke Save
  • Agronomsko prehrambeni Zavod Mostar
  • Alkaloid, Sarajevo
  • Aluminij d.d. Mostar
  • ArcelorMittal d.o.o. Zenica
  • Banjalučka pivara a.d. Banja Luka
  • Bihaćka pivovara d.d. Bihać
  • Birač a.d., Fabrika glinice Zvornik
  • Bolnica Irfan Ljubijankić Bihać
  • Bolnica Sveti Apostol Luka Doboj
  • Bosnalijek Sarajevo
  • Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Hadžići, Sarajevo
  • DITA d.d. Tuzla
  • Fabrika Duhana d.d. Sarajevo
  • Federalni agromediteranski zavod Mostar
  • Federalni zavod za agropedologiju Sarajevo
  • Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo
  • FMUP (KrimLab) Sarajevo
  • Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu - INGEB Sarajevo
  • Institut za javno zdravstvo RS, Banja Luka
  • Institut za vode d.o.o. Bijeljina
  • IRCE a.d. Istočno Sarajevo
  • JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužne djelatnosti Sarajevo
  • JU Veterinarska stanica Tuzla
  • JU Veterinarski zavod TK, Tuzla
  • Klinički centar u Sarajevu, Sarajevo
  • KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
  • KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
  • KP Rad Tešanj
  • MH Elektroprivreda RS, Trebinje
  • Mil Group Sarajevo
  • Mira a.d. Prijedor
  • Nalaz - dijagnostička laboratorija
  • Natron Hayat d.o.o. Maglaj
  • Pharmamed d.o.o. Travnik
  • Pivara d.d. Tuzla
  • Pododjeljenje za javno zdravstvo, Brčko distrikt
  • Poljoprivredni institut Bijeljina
  • Poljoprivredni institut Sarajevo
  • Poljoprivredni zavod Bijeljina
  • Rafinerija nafte Bosanski Brod
  • Sudska medicina Tuzla
  • Sveučilišna klinička bolnica Mostar
  • Teloptic d.o.o. Sarajevo
  • Termoelektrana Tuzla
  • UIO, Sektor laboratorija Banja Luka
  • Univerzitetsko klinički centar Sarajevo
  • Univerzitetsko klinički centar Tuzla
  • Vegafruit Doboj
  • Veterinarska stanica Vet Life Sarajevo
  • Veterinarski institut Bihać
  • Violeta Grude
  • Zavod za javno zdravstvo Brčko
  • Zavod za javno zdravstvo Mostar
  • Zavod za javno zdravstvo TK Tuzla
  • Zavod za medicinu rada KS Sarajevo
  • ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla
  • Zrak d.d. Sarajevo

  • FAKULTETI
  • Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet sveučilišta u Mostaru
  • Biotehnički fakultet Bihać
  • Fakultet za metalurgiju i metale Zenica
  • Farmaceutski fakultet Sarajevo
  • Farmaceutski fakultet Tuzla
  • International University of Sarajevo, Sarajevo
  • Medicinski fakultet Sarajevo
  • Medicinski fakultet Tuzla
  • OJ Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica
  • Poljoprivredni fakultet Mostar
  • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
  • Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
  • Prirodno-matematički fakultet Tuzla
  • Rudarsko-geološki-građevinski fakultet Tuzla
  • School of Science and Technology, Sarajevo
  • Tehnološki fakultet Tuzla
  • Veterinarski fakultet Sarajevo
  • Visoka zdravstvena škola Bihać

  • KONTROLNE KUĆE
  • Control H d.o.o. Mostar
  • Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo
  • Sistem Qualita'S d.o.o. Pale
  • Zagrebinspekt d.o.o. Mostar