Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  LISTA KORISNIKA  
 
 

 

 • Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Kontrolna laboratorija Sarajevo
 • Agronomsko prehrambeni Zavod Mostar
 • Aluminij d.d. Mostar
 • ArcelorMittal d.o.o. Zenica
 • Banjalučka pivara a.d. Banja Luka
 • Bihaćka pivovara d.d. Bihać
 • Birač a.d., Fabrika glinice Zvornik
 • Bosnalijek Sarajevo
 • Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Hadžići, Sarajevo
 • DITA d.d. Tuzla
 • Fabrika Duhana d.d. Sarajevo
 • Federalni agromediteranski zavod Mostar
 • Federalni zavod za agropedologiju Sarajevo
 • Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo
 • FMUP (KrimLab) Sarajevo
 • Institut za vode d.o.o. Bijeljina
 • Institut za zaštitu zdravlja RS, Banja Luka
 • IRCE a.d. Istočno Sarajevo
 • JU Veterinarska stanica Tuzla
 • JU Veterinarski zavod TK, Tuzla
 • KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
 • KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
 • KP Rad Tešanj
 • MH Elektroprivreda RS, Trebinje
 • Mira a.d. Prijedor
 • Natron Hayat d.o.o. Maglaj
 • Pharmamed d.o.o. Travnik
 • Pivara d.d. Tuzla
 • Poljoprivredni institut Bijeljina
 • Poljoprivredni institut Sarajevo
 • Poljoprivredni zavod Bijeljina
 • Rafinerija nafte Bosanski Brod
 • Sudska medicina Tuzla
 • Teloptic d.o.o. Sarajevo
 • UIO, Sektor laboratorija Banja Luka
 • Univerzitetsko klinički centar Sarajevo
 • Univerzitetsko klinički centar Tuzla
 • Vegafruit Doboj
 • Veterinarski institut Bihać
 • Zavod za javno zdravstvo Brčko
 • Zavod za javno zdravstvo Mostar
 • Zavod za javno zdravstvo TK Tuzla
 • Zavod za medicinu rada KS Sarajevo
 • Zrak d.d. Sarajevo

 • FAKULTETI
 • Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet sveucilišta u Mostaru
 • Biotehnicki fakultet Bihać
 • Fakultet za metalurgiju i metale Zenica
 • Farmaceutski fakultet Sarajevo
 • Farmaceutski fakultet Tuzla
 • IUS, Sarajevo
 • Medicinski fakultet Sarajevo
 • Medicinski fakultet Tuzla
 • OJ Metalurški institut "Kemal Kapetanovic" Zenica
 • Poljoprivredni fakultet Mostar
 • Prirodno-matematicki fakultet Sarajevo
 • Prirodno-matematicki fakultet Tuzla
 • Rudarsko-geološki-gradevinski fakultet Tuzla
 • Tehnološki fakultet Tuzla
 • Veterinarski fakultet Sarajevo

 • KONTROLNE KUCE
 • Control H d.o.o. Mostar
 • Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo
 • Sistem Qualita'S d.o.o. Pale
 • Zagrebinspekt d.o.o. Mostar